!!!!!OPEN RING!!!!!!
Iedereen die wilt vechten en/of neuken is welkom
in destructie is iedereen gelijk


Sinds jaar en dag wordt sex en geweld gecriminaliseerd en in het taboe gedrukt. De mens probeert de hedendaagse over stimulans en beloftes van actiefilms, porno, cultuur en oorlogszucht te behappen en zich ondertussen te schikken naar de norm... De hedendaagse mens is daardoor in tweestrijd en gefrustreerd. Zij sloopt zichzelf een leven lang met het pissen binnen de lijntjes, het ja en amen zeggen, en de kapitalistische maar doelloze drang om meer te hebben, er mooier uit te zien en beter te zijn dan een ander. Zo verdrukt de maatschappij onze seksuele en gewelddadige instincten om ze vervolgens om te kneden naar de wetten van de structureel slopende machine die de moderne wereld is. Een wereld die, hoe je het ook wendt of keert, steevast op onze totale vernietiging afraast.
Mensen belanden gefrustreerd in aftandse steegjes en in verwaarloosde achterbuurten en uiteindelijk al verkrachtend en mishandelend in gevang of graf.
Het wordt hoog tijd om het culturele en bekrompen maatschappelijke juk van ons af te gooien en te stoppen met het ontkennen van de beestachtige drang om losbandig seksueel en gewelddadig op het randje van de snede te leven!
Sexy violence geeft de poot en de potenrammer de kans om zich los te laten en met bezweet lichaam elkaar te omhelzen in de verzoening van destructie.
Het gespuis en onderkruipsel van de maatschappij kan opgelucht ademhalen en zich even vrij wanen in het walhalla der zondige bevrediging.
De opties zijn duidelijk: sex of geweld... maar waarom kiezen als het allebei kan!
De concepten van gender, religie, schaamte, afkomst, seksuele geaardheid, wet en heiligdom worden deze avond voor even totaal van tafel geveegd.
Geen geweld meer op straat. Geen aanrandingen of verkrachtingen. En geen messen, pistolen, geweren of speren, maar een warm bad van gezamenlijke, eerlijke en heerlijke verlossing.
Hou het eerlijk. Hou het liefdevol. De verlossing is nabij.
De verlossing heet...

♥ SEXY VIOLENCE ♥
------------------------------
!!!!! OPEN RING !!!!!!
Everyone who wants to fight and / or fuck is welcome. In destruction everyone is equal!

For years sex and violence have been criminalized and shoved off into taboo. The people are bombarded by the over stimulus and false promises of hollywood, porn, cultural presure and war, while at the same time trying to fit into the norm... Because of this, today's human being is in inner conflict and frustrated. We break ourself in a lifetime of obedience, walking the line, and the capitalistic and destructive urge to have more, look better and be better than everybody else. Society oppresses our animalistic, sexual and violent instincts and then bends them to make them serve the laws of the structurally degrading machine that the modern world has become. A modern world that, no matter how you look at it, always seems to be heading toward total destruction. People end up frustrated in filthy alleyways and in neglected slums, violating, raping and destroying and eventually wounding up in prison or grave. It is about time to throw off the cultural and social yoke and stop denying the beastly urge to live sexually and violently on the edge of the knife! Sexy violence gives the girl next door and the crazy lady from around the block the chance to let it al go and to embrace each others sweaty bodies in the reconciliation of destruction. The scum and human garbage of society can finally let out a sigh of relief and feel totally free in this walhalla of sinful satisfaction. The options are clear: sex or violence ... but hey, why choose if you can have both! All concepts of gender, religion, shame, race, sexual orientation, law and order are being swept aside for this blisful event.
No more violence on the streets. No more assaults, no more rapes. No knives, pistols, rifles or bombs, just a warm bath of communal, honest, beautiful and delicious deliverance. Keep it fair. keep it peacefull. Salvation is near. The salvation is called
♥ SEXY VIOLENCE ♥

New Text

using allyou.net